«Халықаралық адамгершілік көмек
пен дамыту қоры»

«Өркен»